درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

انتظار نداشته باشید فرزندتان شما را متعجب کند

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
انتظار نداشته باشید فرزندتان شما را متعجب کند
  • تاریخ ارسال : جمعه 11 ارديبهشت 1394
چه باور کنید و چه نکنید،فرزندانتان همواره در جستجوی فرصتهای تازه برای شروع الگوهای رفتاری جدید هستند.اما از آنجا که الگو های ارتباطی همیشه وجود دیگران را می طلبد،مشکل می توان بدون تغییر دادن طرف مقابل رفتار مورد نظر را تغییر داد و از آنجا که کودکان نمی توانند والدین دیگری انتخاب کنند،شما باید خود را تغییر دهید.

آنچه از والدین انتظار می رود این است که همواره انتظار داشته باشند فرزندانشان تغییر کنند و به بهترین وجه ممکن رفتار کنند.البته این به هیچ وجه مستلزم خوش بینی ساده لوحانه درباره محدودیتهای آنها نیست،به این معنا هم نیست که در برخورد با الگو های رفتاری مشکل ساز بی خیال بنشینیم.و این رفتار ها پیامد هایی در پی خواهند داشت و شما در اعمال این پیامد ها باید ثابت قدم باشید.اما شما نباید اجازه دهید که این الگو ها احساسات و عقاید شما را نسبت به فرزندان و آینده او،تغییر دهند.با وجود محدودیتها و اشتباهات گذشته ،همواره باید نهایت تلاش خود را به عمل آوریم تا شخصیت فرزندمان به بهترین وجه رشد کند،تلاش کنیم تا آنها همیشه و همیشه در کمترین فرصتها نیز تغییری مثبت داشته باشند.