درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

مشاور ازدواج و خانواده...شوهرم کاهل نمازه

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : جمعه 07 آذر 1393
سوال :

سلام

ما تازه ازدواج کردیم شوهرم کاهل نمازه و به نماز اهمیت نمی ده و وقتی بهش می گم می گه مساله شخصیه چه کار کنم که نمازشو مرتب بخونهجواب :

سلام
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید