درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مشاوره کودک...علائم شایع فشار روانی و ناامنی در کودک

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 23 آذر 1393
به طور کلی کودکان احساس ناامنی خود را از طریق انواع احساسات، عادات غذایی و مشکلات رفتاری گوناگون نشان می‌‌دهند. در واقع درک کودکان از رویدادها سبب ایجاد اضطراب نمی‌شود. بلکه واکنش‌های پدر و مادر به این رویدادها اضطراب به وجود می‌آورد. کودکان در صورت وجود احساس ناامنی و فشار رفتارهای متفاوتی را از خود بروز می‌دهند؛ به عنوان مثال، بعضی کودکان در صورت وجود احساس ناامنی بی‌محابا دست به کارهای خطرناک می‌زنند و بی‌آن‌که بترسند، از مکان‌های بلند می‌پرند یا از خانه خارج می‌شوند و در خیابان می‌دوند. اما عده‌ای دیگر ممکن است در رویارویی با فشار حساسیت خاصی از خود نشان دهند.

بدون داشتن خانواده‌ای امن نمیتوانیم فرزندی ایمن داشته باشیم و ساختن خانواده امن نیز نیازمند جامعه‌ای امن و جامعه امن بخشی از دنیای ایمن است
چنین کودکی پیوسته به دلگرمی از سوی والدین احتیاج دارد. نیازهای او زیاد است و دائم به پدر و مادرش آویزان می‌شود. بعضی کودکان نیز هنگام رویارویی با فشارهای روحی از این‌که خشم و یا رنجش خود را مطرح کند، خودداری می‌کنند. در حقیقت فشار روحی در این گروه باعث می‌شود کودک بتواند براحتی احساسات خود را در قالب کلمات بیان کند و سرانجام برخی کودکان در مواجهه با فشارهای روحی دچار سردرد، دل‌ درد و ناراحتی‌های دیگر می‌شوند یا ممکن است هنگام ترس یا اضطراب احساس درماندگی کرده و منفعل شوند. انجماد عاطفی و کناره‌گیری از دیگران نیز زمانی اتفاق می‌افتد که کودک می‌ترسد احساسات خود را با حرکات دست و صورت نشان دهد. خوشحالی، ناراحتی، غم، هیجان و کنجکاوی در ظاهر چنین کودکی مشخص نمی‌شود در نتیجه کودک به تجربه درمی‌یابد که دیگران نمی‌توانند همواره یا در بیشتر موارد در دسترس باشند بنابراین کم‌کم از دیگران کناره می‌گیرد.