درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

مشاوره ازدواج : نمیدونم دوسم داره یا نه؟

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : شنبه 01 فروردين 1394
سوال :

سلام :
مدت 2 سال با 1 نفر دوست بودم.قرار ازدواج داشتیم.بعد دوستیمونو به هم زد.دلیلشو هنوز نفهمیدم.بعد از 3 ماه جدایی بهم زنگ زد.میگفت كه با 1 نفر دیگه دوسته.گفتم پس به من زنگ نزن.گفتم هر وقت با كسی دوست نبودی به من زنگ بزن.خلاصه بعد از 3 ماه زنگ زد.گفت دوباره با هم دوست باشیم.اما فكر ازدواجو نكنیم.منم مجبور شدم قبول كنم.ترسیدم اگه قبول نكنم دوباره تركم كنه.رابطمون خوب بود اما بعد از 1 ماه سرد شد.قسم خورد كه با كسی رابطه نداره.اما نمیتونم باور كنم.توی رفتارش ضدو نقیض وجود داره.نمیفهمم دوستم داره یا نه.نمیدونم هدفش از اینكه برگشت و خواست دوباره با من دوست باشه چیه؟نمیدونم رابطه رو ادامه بدم یا نهجواب :
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید