درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

مغز بعضی از کودکان از نظر احساسی هنوز رشد نکرده است

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
مغز بعضی از کودکان از نظر احساسی هنوز رشد نکرده است
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 08 ارديبهشت 1394
مغز بعضی از کودکان در هر سنی ممکن است رشد کافی نکند که بتواند رفتار خوب داشته باشد.به عبارت دیگر مغز فوقانی بعضی از کودکان رشد نکرده است که بتواند محرکهای مغز تحتانی را کنترل کنند،بنابراین کودک جیغ می زند و گاز می گیرد و دائما در حال دویدن وبالا رفتن از در و دیوار و میز و صندلی است.کودکی که مغز او رشد کافی نکرده و رفتار ناپسند دارد،سزاوار نیست که در خانه ،مهد کودک یا در دبستان به علت رفتارش تنبیه گردد.

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید