درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

كنكوريا...نكات كليدي تست زني كنكور

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 26 اسفند 1392
سازمان سنجش به كنكوريها توصيه كرد زماني كه مشغول پاسخ دادن به يك سؤال هستند، فقط به همان سؤال فكر كنند و در فكر سؤال قبلي يا بعدي نباشند.
داوطلبان بايد هر 10 سؤالي كه پاسخ دادند، شماره سؤالها را چك كنند تا در پاسخنامه، جا به جا علامت نزده باشند.
كنكوريها بهتر است كه جواب سؤال ها را در دفترچه سؤال ها هم علامت بزنند تا چك كردن سؤال ها راحت تر شود.

همچنين اگر داوطلب پاسخ سؤال يا سؤال هايي را نمي داند، مضطرب و مايوس نشود و مطمئن باشد كه ساير داوطلبان نيز پاسخ همه سؤال ها را نمي دانند و قرار نيست كه همه به تمام سؤالات يك درس پاسخ دهند.

داوطلبان همچنين توجه داشته باشند كه ارزش تمام سؤالهاي يك درس با هم برابر است، پس بيهوده سر سؤالهاي وقت گير يا سؤال هايي كه در مورد پاسخ صحيح آنها مردد هستند، وقت خود را تلف نكنند.

هنگام پاسخ به سؤالهاي هر درس، اول سؤالهاي ساده و سؤالهايي را كه مطمئن هستيد پاسخ آنها را مي دانيد، جواب دهيد و سپس سراغ سؤال هاي پيچيده يا سؤال هاي وقت گير برويد و اگر ديديد به خاطر اضطراب يا هر علت ديگري، قادر نيستيد كه به سؤال هاي يك درس پاسخ دهيد، سؤال هاي آن درس را كنار بگذاريد و به سراغ درس ديگري برويد، زيرا پاسخ دادن به سؤال هاي درس ديگر، به شما احساس آرامش و اطمينان خاطر مي دهد و سپس مي توانيد با آمادگي بيشتري بار ديگر سراغ سؤالهاي درسي كه مطالب آن براي مدتي از صفحه ذهنتان پاك شده بود برويد.
به حرف هاي عجيب و غريب اين و آن گوش نكنيد و مطمئن باشيد كه گزينه هاي صحيح از يك نمودار از تم خاصي پيروي نمي كنند. پس فقط با اتكا به دانش و اطلاعات خود و اطمينان از درست بودن يك گزينه، گزينه مورد نظر را در برگه پاسخنامه علامت بزنيد و از تكرار يك گزينه خاص يا به تناوب زدن گزينه ها خودداري كنيد.

چند نكته ظريف

این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید