درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

کج خلقی ها

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
کج خلقی ها
  • تاریخ ارسال : جمعه 14 فروردين 1394
اجازه ندهید کودک،از بد اخلاقی و گریه به عنوان وسیله ای برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت استفاده کند.

جالب است که بدانید کودکان چقدر زود می آموزند که جیغ کشیدن و بد اخلاقی آنقدر پدر و مادر را آشفته می کند که یادشان می رود چه کاری به او محول کرده بودند.مادر برایان از او می خواهد که اسباب بازی هایش را از روی زمین جمع کند و برایان دائما پاسخ می دهد:(الان مامان،یه دقیقه دیگه)سر انجام مادر برایان عصبانی می شود و بر سر او فریاد می کشد.برایان هم شروع به گریه می کند و خودش را به زمین می کوبد و به همین دلیل به اتاقش فرستاده می شود تا ساکت شود.در حالی که برایان مشغول گریه کردن است ،مادرش با عصبانیت اسباب بازی های او را از روی زمین جمع آوری می کند.بنابراین ،برایان وقتی ساکت می شود و از اتاقش بیرون می آید ،دیگر لازم نیست اسباب بازی هایش را جمع آوری کند.بدین ترتیب ،او توانسته با نا آرام کردن اوضاع ،از زیر بار مسئولیت فرار کند.
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید