درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مشاوره كودك...کــودک گـستــــــاخ

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 16 آذر 1393
کــودک گـستــــــاخ

كودك دست ها را به كمرش می زند و سر مادرش داد می كشد و حرف ناشایستی می زند. او تنها سه سال دارد و در مقابل این بدرفتاری او پدر تنها می خندد.پاسخ تقویت كننده به گستاخی خردسالان سبب می شود قبح گستاخی در نظر آنان از بین برود و به خود برای این بی ادبی ها مجوز بدهند.اما برخوردهای تند و خشن هرگز حلال مشكل نیست.

پرتاب كردن اجسام، زدن مادر و پدر و جیغ های ممتد از جمله نمونه های دیگر پرخاشگری و گستاخی در خردسالی است.اما در سنین مدرسه پرخاشگری ها و گستاخی كودكان اشكال واضح تری به خود می گیرد. در خیابان به وضوح می بینید كه كودك پدر خود را دعوا و حتی كتك می زند. بر سرش داد می كشد و والدین را مجبور می كند كه به خواسته غیرمعقولش تن دهند.

از همان ابتدا والدین نباید از كوچك ترین رفتار زشت و ناپسند كودك خود بگذرند. برخورد قاطع والدین كودك را نسبت به رفتار خود هشیار می سازد.وقتی این رفتار ها با درخواستی غیرمنطقی توام باشد بهترین و اصولی ترین واكنش والدین مقاومت مطلق و بی چون و چرا با این موضوع است. تاكنون هیچ كودكی از جیغ و داد مریض نشده است.
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید