درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 29 اسفند 1392
درباره کنترل خشم بيشتر توضيح دهيد.

اولين راهکار براي کنترل خشم استفاده از روش هاي شناختي است. يعني ابتدا بايد حالات هيجاني خود را بشناسيم. روانشناسان به اين شناخت مي گويند مؤلفه هوش هيجاني. وقتي افراد هيجانات خودشان را مي شناسند، زماني که آن هيجان به سراغشان مي آيد خودشان مي فهمند که مثلا من دارم خوشحال مي شوم، من دارم خشمگين مي شوم و به محض اينکه متوجه اين روند مي شوند مي توانند با روش هايي که آموخته اند خشم خود را کنترل کنند. براي کسب اين شناخت بايد در زمان آرامش فکر کنيم چه مواقعي عصباني مي شويم و در اين مواقع چه واکنشي از خود نشان مي دهيم و آن ها را يادداشت کنيم. سپس با خود قرار بگذاريم زماني که چنين اتفاقي براي ما پيش آمد با روش هايي که در ادامه مي خوانيم -خشم خود را کنترل کنيم.


روش هاي فکر کردن مان را اصلاح کنيم

يکي از راه هاي مديريت اوضاع در زمان خشم، تغيير دادن تعبير و تفسيرهاي مان از محيط بيرون است. بسياري اوقات چون از محيط بيروني خودمان تعبير و تفسيرهاي نا سالمي داريم و در اصطلاح باورهاي غلط و خطاهاي شناختي داريم به محض اينکه رفتاري را از ديگران مي بينيم سريع تفسير منفي در ذهن ما ايجاد مي شود و اين تفسير باعث ناراحتي و خشم مان مي شود.
بنابراين يکي از راهکارهاي اساسي اين است که ما يک بررسي جامع درباره همه افکار خود داشته باشيم. افکار منفي، باورهاي نادرست و خطاهاي شناختي خودمان را شناسايي کنيم و آن ها را از ذهن بيرون و فکرهاي سالمي را جايگزين آن کنيم. فکر آلوده مي تواند هيجان خشم را در ما ايجاد کند و باعث شود به صورت انفعالي رفتار هاي تندي از ما سر بزند؛ بنابراين کاري که بايد انجام بدهيم اين است که سعي کنيم نوع تفکر و روش هاي فکر کردن مان را به چالش بکشيم و اگر اشکالي در روش هاي فکر کردن ما وجود دارد آن را اصلاح و سعي کنيم در مسائل مختلف فکر منطقي، سالم و همراه با آرامش داشته باشيم. در اسلام هم توصيه شده است، اگر رفتاري از کسي ديديم تا ۷۰ بار بايد اين رفتار را به سمت مثبت تعبير کنيم و درباره ديگران حسن ظن داشته باشيم.


استفاده از واژه هاي ايمن ساز
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید