close
تبلیغات در اینترنت
کنکور
درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
 • گروه الو روانشناس

  گروه الو روانشناس

 • اگر مدام کارهایتان را به تاخیر می‌اندازید احتمالا به این اختلال دچار هستید

  اگر مدام کارهایتان را به تاخیر می‌اندازید احتمالا به این اختلال دچار هستید

 • تازه ترين اطلاعيه سازمان نظام روانشناسي درخصوص دوره کارورزی

  تازه ترين اطلاعيه سازمان نظام روانشناسي درخصوص دوره کارورزی

 • «گل» دومین مخدر مصرفی کشور معرفی شد

  «گل» دومین مخدر مصرفی کشور معرفی شد

 • چگونه بعد از ماه رمضان چاق نشویم؟

  چگونه بعد از ماه رمضان چاق نشویم؟

سعی کنید به نتیجهی کنکور فکر نکنید و کار خودتان را انجام دهید

علی یمینی، هماکنون دانشجوی رشتهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است او در سال سوم دبیرستان با معدل کتبی 14/19 دیپلم گرفته است و در کنکور سراسری نیز توانست رتبهی 99 را در سهمیهی منطقهی 1 کسب کند.
 
 شرایط خانواده در دو ماه باقیمانده باید چگونه باشد؟ خانوادهها چگونه میتوانند به فرزندانشان کمک کنند؟

خانه‌‌ها باید هم از نظر سر و صدا و هم از نظر مسائل خانوادگی آرام باشد تا داوطلب درگیر حاشیهها نشود و بتواند تمام حواسش را به درس خواندن اختصاص دهد. همچنین باید از نظر تغذیه نیز به فرزندانشان برسند. مادرم من در دوران قبل از کنکور خیلی مراقب تغذیهام بود و هیچ وقت نمیگذاشت از لحاظ بدنی ضعیف باشم یا به مشکل برخورد کنم.

مهمترین عوامل موفقیت شما در کنکور چه چیزهایی بودند؟

در درجهی اول امید داشتن و روحیهی جنگجویی بود. من در طی دوران کنکور همیشه روحیهام را حفظ میکردم و هیچوقت ناامید نمیشدم و به تلاشم ادامه میدادم. شما داوطلبان هم اگر تلاش کنید و پشتکار داشته باشید و روحیهتان را از دست ندهید، حتماً موفق میشوید.

 چه توصیههایی به داوطلبان در دو ماه پایانی دارید؟

سعی کنند از خلاصهنویسیهایی که انجام دادهاند، استفاده کنند و با آنها درسها را مرور کنند و همچنین آزمونهای مشابه کنکور را ببینند زیرا این آزمونها بهترین مرجع برای مرور درسها به شیوهی کنکور هستند.

 چه عواملی باعث میشود تا داوطلب نتواند در روز کنکور نتیجهی همیشگیاش را تکرار کند؟
 
توضیحات بیشتر / دانلود
 
تا جایی که میتوانید در شرایط مشابه کنکور آزمون بدهید

مظفر اعتضادیفر، هماکنون یکی از دانشجویان رشتهی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است. او در سال سوم دبیرستان با معدل کتبی 66/19 دیپلم گرفته است و در کنکور سراسری توانست رتبهی 110 را در سهمیهی منطقهی 1 کسب کند.
 
شرایط خانواده در دو ماه باقیمانده باید چگونه باشد؟ خانوادهها چگونه میتوانند به فرزندانشان کمک کنند؟

در خانه باید فضای ساکت و آرامی حکمفرما باشد تا داوطلب بتواند بدون مزاحمت، درسش را بخواند. همچنین فضای خانه نیز باید در آرامش باشد و خانوادهها تلاش کنند که داوطلب به جز آزمون کنکور، هیچ دغدغه‌‌ی دیگری نداشته باشد.

مهمترین عوامل موفقیت شما در کنکور چه چیزهایی بودند؟

جو رقابتی که در دبیرستان ما حکمفرما بود، اکثر دانشآموزان را به طرف درس خواندن و تلاش مضاعف هدایت میکرد. در واقع ما به سال پیشدانشگاهی خیلی جدی نگاه میکردیم. میخواستیم نتیجهی 12 سال درسخواندنمان را به خوبی بگیریم. به همین خاطر، تلاش زیادی کردیم و به نتیجه‌‌ای که میخواستیم، رسیدیم.

چه توصیههایی به داوطلبان در دو ماه پایانی دارید؟
توضیحات بیشتر / دانلود
 

مشاوره میتواند باعث کاهش استرس داوطلب در دو ماه پایانی شود

مهدی رئیسی یزدی، هماکنون دانشجوی رشتهی مدیریت مالی دانشگاه تهران است. او در سال سوم دبیرستان با معدل کتبی 38/18 دیپلم گرفته است و در سال کنکور نیز توانست رتبهی 190 را در سهمیهی منطقهی 2 کسب کند.
 
 شرایط خانواده در دو ماه باقیمانده باید چگونه باشد؟ خانوادهها چگونه میتوانند به فرزندانشان کمک کنند؟

محیط خانه باید آرام و به دور از تنش باشد. خانوادههای محترم سعی کنند تا جایی که امکان دارد از رفتن به مهمانی و مهمانی دادن خودداری کنند و در این دو ماه باقیمانده، برنامههای تفریحی را به حداقل ممکن برسانند. تقویت غذایی فرزند و برنامهی غذایی مناسب میتواند کمک زیادی به داوطلب کند. سعی کنند فقط به داوطلب روحیه بدهند و از تضعیف روحیهی وی خودداری کنند.

 مهمترین عوامل موفقیت شما در کنکور چه چیزهایی بودند؟

اول از هر چیز توکل به خدا و یاری گرفتن از خدا و در درجهی دوم، خانوادهام که کاملاً شرایط مرا درک کرده و محیط بسیار مناسبی را برای من فراهم کردند. در درجهی آخر هم مرور پایانی دو هفتهی آخر تا حد زیادی در موفقیت من مؤثر بود.

 چه توصیههایی به داوطلبان در دو ماه پایانی دارید؟
 
توضیحات بیشتر / دانلود
 
آریو برزن عباسی /گروه ریاضی
اگر ضعفی دارید، میتوانید در فاصلهی آزمونهای خرداد ماه تا کنکور جبران کنید.
آریو برزن عباسی، هماکنون دانشجوی رشتهی مهندسی عمران دانشگاه تهران است. او که با معدل کتبی 36/19 دیپلم گرفته است، درکنکور سراسری نیز توانست رتبهی 730 را در سهمیهی منطقهی 1 کسب کند.

 روش مرور و جمعبندی دروس در ماههای پایانی باید چگونه باشد؟ چه کارهایی در اولویت قرار دارند؟
من به شخصه همهی درسهای اختصاصی را دوره کردم. بهترین روش برای دوره و مرور این است که با تست‌‌زنی اینکار را انجام دهند زیرا هم درس را دوره خواهند کرد و هم مهارت تستزنیشان افزایش مییابد. در مورد تستها هم بهتر است، تستهایی را که قبلاً زده بودید و برایتان مهم بوده، اکنون نیز دوباره بزنید و دوره کنید.

 چگونه خواب خود را تنظیم میکردید؟ داوطلبان در ماههای پایانی چه میزان از وقت خود را باید به خواب و استراحت اختصاص دهند؟
به نظر من 8 ساعت خواب میتواند برای داوطلب کافی باشد و هیچ احتیاجی به مدت زمان بیش از آن نیست. برای تنظیم خواب بهتر است اینکار را کمکم انجام دهند و ساعت خوابشان را کم کنند. زود خوابیدن نیز میتواند بسیار راهگشا باشد.

 مهمترین عامل موفقیت شما در کنکور چه چیزی بود؟
توضیحات بیشتر / دانلود
شایان کاشفی /گروه تجربی
سحرخیز بودن میتواند بسیار به درسخواندن
داوطلب کمک کند.
شایان کاشفی، هماکنون دانشجوی رشتهی علوم پزشکی دانشگاه تهران است. او که دارای مدال برنز کشوری المپیاد زیستشناسی است، با معدل کتبی 30/18 دیپلم گرفته و در کنکور سراسری نیز توانسته رتبهی 316 را در سهمیهی منطقهی 1 کسب کند.

 روش مرور و جمعبندی دروس در ماههای پایانی باید چگونه باشد؟ چه کارهایی در اولویت قرار دارند؟
من به شخصه نمونه سؤالات کنکورهای سالهای قبل را برای خودم به صورت آزمون برگزار کردم و درسها را به این شیوه دوره کردم و به نظر من هر چه بیشتر اینکار را انجام دهند، برایشان بهتر است. پس از آزمونها نیز نقطهضعفهایشان را پیدا کنند و آنها را مرور کنند. اگر خلاصهنویسی هم انجام دادهاند، الآن بهترین زمان برای دورهی این خلاصههاست.

 چگونه خواب خود را تنظیم میکردید؟ داوطلبان در ماههای پایانی، چه میزان از وقت خود را باید به خواب و استراحت اختصاص دهند؟
هرچه زودتر بخوابند، در نتیجه زودتر بلند خواهند شد. پس سعی کنند که ساعت خوابشان خیلی دیر نباشد. در کل، سحرخیز بودن میتواند بسیار به درس خواندن داوطلب کمک کند. به نظر من حدود 7-6 ساعت خواب در روز میتواند برای داوطلب کافی باشد و احتیاجی به بیشتر خوابیدن نیست. همچنین اگر صبحها زودتر بلند شوند، شبها راحتتر خوابشان میبرد و میتوانند خوابشان را تنظیم کنند.

 


 مهمترین عامل موفقیت شما در کنکور چه چیزی بود؟
توضیحات بیشتر / دانلود
 
میکائیل سعیده / گروه انسانی

در خانه، در شرایطی کاملاً مشابه کنکور، آزمون بدهید.
میکائیل سعیده، هماکنون دانشجوی رشتهی مدیریت مالی دانشگاه تهران است و در کنکور سراسری سال 1387 نیز رتبهی 80 را در سهمیهی منطقهی 3 کسب کرده است.

 روش مرور و جمعبندی دروس در ماههای پایانی باید چگونه باشد؟ چه کارهایی در اولویت قرار دارند؟
بچههای رشتهی انسانی سعی کنند، جوری برنامهریزی کنند که بتوانند علاوه بر آزمونهای سه روز یکبار در هر روز، حداقل یک کتاب را مطالعه کنند و به اتمام برسانند. سعی کنند که هیچ درسی را از قلم نیندازند زیرا همین تکدرسها میتواند در نتیجهی نهایی اکتسابی داوطلبان، تأثیر بسیار زیادی بگذارند. همچنین آزمونهای کنکور سالهای قبل را در خانه حتماً از خودشان بگیرند.

 چگونه خواب خود را تنظیم میکردید؟ داوطلبان در ماههای پایانی چه میزان از وقت خود را باید به خواب و استراحت اختصاص دهند؟
ساعت 10 شب بخوابند و 5 صبح بیدار شده و شروع به درسخواندن کنند. در این صورت حدود 7 ساعت خوابیدهاند که این مقدار برای یک داوطلب میتواند کافی باشد. بیدار شدن در صبح زود نیز به داوطلب کمک میکند تا انرژی بیشتری داشته باشد و همچنین شب، راحتتر بخوابد.

 مهمترین عامل موفقیت شما در کنکور چه چیزی بود؟
 
توضیحات بیشتر / دانلود
 

افشین حیدری / گروه تجربی

سؤالات آزمونهای گزینه دو به سؤلات کنکور شباهت بسیاری داشت.
افشین حیدری / رتبه‌ی: 929 / دانشجوی پزشکی دانشگاه یزد
 
 انگیزهی اصلی شما در دوران کنکور چه چیزی بود؟ چگونه میتوان در خود هدف و انگیزه ایجاد کرد؟
رقابت با دوستان و همکلاسیها. اطمینان از درستی راهی که انتخاب کردم. منطقی فکر کردن در مورد تواناییهای خودم و خواستههایی که دارم. نوشتن هدفها و مرور مدام آنها. قرار گرفتن در جوّ درس خواندن (رفتن به کتاب خانه، دوستی با افراد درس خوان تر و...)
 
 دورهی مطالعاتی نوروز چه اهمیتی دارد؟ و این دوران در موفقیت شما چه سهمی داشت؟ 
در ایام نوروز، خیلی از داوطلبان درس خواندن را
(حداقل برای چند روز) رها میکنند و همین یعنی خالی کردن صحنه رقابت برای بقیهی رقبا. در چنین زمانی با برنامهریزی درست میتوان عقب ماندگیها را جبران کرد. فکر میکنم تمام داوطلبان کنکور حتماً قبل از عید کمی از برنامهی ایده آل خود عقب افتادگی دارند که ایام تعطیلات نوروز میتواند به آن ها بسیار کمک کند.
 
 بهترین روش را برای مرور و خواندن درسها در دوران عید را چه روشی میدانید؟ 

توضیحات بیشتر / دانلود
دروس سال سوم دبیرستان، اولویت مطالعه در نوروز است.
محمدحسین ایجادی / رتبه‌: 111 / مهندسی برق دانشگاه تهران
 
 انگیزه اصلی شما در دوران کنکور چه چیزی بود؟ چگونه میتوان در خود هدف و انگیزه ایجاد کرد؟
من از همان بدو ورود به دبیرستان، خیلی علاقه به کار با وسایل برقی و نظیر آن داشتم و در دورهی پیشدانشگاهی، همین علاقه باعث شد تا رشتهای که در حال حاضر در آن تحصیل میکنم را هدف قرار بدهم. عوامل ایجاد انگیزه در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. یکی از این عوامل را، علاقه به گرایشی خاص و دیگری را رسیدن به جایگاه اجتماعی خاصی میدانم و ... . نکتهی مهم این است که بدون انگیزه، انجام تقریباً هیچ کاری مقدور نیست. مهم نیست که این عامل انگیزش چه باشد، مهم این است که وجود داشته باشد. به نظر من آرزوهای افراد میتواند منبع خوبی برای انگیزش باشد.

 دورهی مطالعاتی نوروز چه اهمیتی دارد؟ و این دوران در موفقیت شما چه سهمی داشت؟
این روزها تعداد زیادی از داوطلبان به دلیل خستگی یا عقب ماندن از برنامه، یا هر چیز دیگر، از ادامهی راه ناامید هشتند. پس هرکس بتواند در این دوران از رقبای خود جلو بزند احتمال موفقیتاش بیشتر میشود. به این دلیل اگر دوران عید را دوران طلایی بنامیم، اقراق نکردهایم. البته به نظر من طلاییتر از آن دو سه ماه بعد از آن است. من خودم خیلی از دوران عیدم راضی نبودم و به دلیل وسواسهایی که در درس خواندن داشتم، نتوانستم از این زمان، به خوبی استفاده کنم، که این یکی از اشتباهات من در سال کنکور بود.
 
 بهترین روش را برای مرور و خواندن درسها در دوران عید، چه روشی میدانید؟
به نظر من با مرور خلاصهی دروس و خلاصهنویسی، تستهای علامتدار و تورق سریع کتاب در یک نوبت، میتوان دروس را مرور کرد و با زدن چند تست جدید استاندارد، تسلط خود را در دروس بالاتر برد.
توضیحات بیشتر / دانلود
اعتماد به نفس، مهمترین عامل موفقیتم بود

کیا خزلی یکی از دانشجویان رشتهی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است. وی در کنکور سراسری توانست رتبهی 99 را در سهمیهی منطقهی 1 کسب کند.

حضور در کلاسهای پیشدانشگاهی، چه میزان در پیشرفت شما تأثیرگذار بود؟ اهمیت این کلاسها در چیست؟
یکی از عوامل موفقیتم را شرکت در کلاسهای درسی پیشدانشگاهی میدانم و به نظرم میتواند به درس خواندن اصولی و پیشرفت داوطلبان بسیار کمک کند.
 
مهمترین توصیهای که به داوطلبان در این بازهی زمانی دارید، چیست؟
سعی کنند به زندگی کنکوری خود عادت کنند. عادتهای معمولی خودشان مثل عادتهای درس خواندن، خوابیدن و استراحت کردن را اگر احساس میکنند مناسب نیست، تغییر دهند.
 
 اهمیت خلاصهنویسی را در یادگیری دروس چقدر میدانید؟ آیا به اینکار توصیه میکنید؟
توضیحات بیشتر / دانلود