درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

کودکان خوشبین و بدبین

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 31 فروردين 1394
کودک مثبت گرا

حضرت محمد (ص) فرمود : خداوند با نگاهی خوشبینانه (با قضایا) برخورد کردن را دوست می دارد.
ما برای کودکانمان چیزی بیشتر از بدن های سالم می خواهیم . از آنها انتظار زندگی همراه با عشق و دوستی و رفتارهای والا داریم . می خواهیم آنها مشتاق آموختن باشند . از آنها می خواهیم هم در برابر آنچه که به آنها داده ایم سپاسگزار و حق شناس باشند و هم به کارهای خودشان افتخار کنند . می خواهیم با اعتماد به آینده و عشق به ماجراجویی و با احساس عدالت خواهی و شجاعتی که جهت اجرای عدالت بدان نیاز دارند بزرگ شوند و هم از آنها می خواهیم در برابر عقب رفتن و شکست خوردن ها که همیشه با بزرگ شدن همراه است آرام باشند و زمانی که وقتش رسید پدر و مادران خوبی باشند .
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید