درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 20 فروردين 1394
شما برای کسب رتبه سوم چه کاری انجام دادید؟

یک سال بی وقفه و با برنامه تلاش کردم تا توانستم به این موفقیت دست پیدا کنم .

این برنامه که می گویید کدام برنامه است؟

برنامه های راهبردی کانون

شما از چه سالی با کانون شروع کردی؟

از سال دوم دبیرستان با کانون شروع کردم.

از نظر شرایط کیفی ، آزمون های کانون را چگونه می بینی؟

بیشتر برنامه راهبردیخوب است که این مسیر طولانی کنکور را راحت می کند.

تا به حال در آزمون های کانون غیبت هم داشته ای یا خیر؟

در پیش دانشگاهی حتی در یک آزمون نیز غیبت نداشتم .

آیا آزمون های موسسات دیگر هم شرکت کرده اید؟

فقط در دو آزمون جامع سنجش فروردین و اردیبهشت ماه را شرکت کردم .

چرا آزمون خرداد ماه را شرکت نکردید؟
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید